Since its informal start in November 2017, Defend Democracy has become a well-known organisation among transatlantic democracy defenders. We facilitate communities of democracy defenders in several capitals, fight disinformation and our digital campaigns have reached millions of people. We also organise and participate in high-level policy events and webinars, have formal and informal meetings with lawmakers and decision-makers, write opinion articles, are quoted in the media, respond to public consultations, write and co-sign open letters, and advise grass roots, country representatives and international institutions. In short: we inspire and mobilise people, countries and institutions to defend and strengthen democracy. And you can help!

HOW TO GET INVOLVED:

1) Be a digital ambassador

With bots and trolls often creating more noise than real people, it is important we all speak up. We must raise our collective voice to defend our democracies against disinformation and dictators. Help Defend Democracy: follow us on social media, share our message, increase our digital reach, and ultimately help us recruit more citizens to join us in defending and strengthening democracy.

2) Join a #DemocracyDrinks

Join our monthly informal networking events to meet like-minded citizens and professionals who care about freedom and democracy. #DemocracyDrinks are a great way of making new contacts and catching up with people you know; for testing ideas and planning actions; for moral support and inspiration. Join or help start a #DemocracyDrinks near you!

3) Take action

Advocacy doesn’t only happen in Brussels and Washington. It’s important that your representatives hear from you throughout the year. Defend Democracy lets you take action right from your phone, tablet, or computer. Sign up to our newsletter and follow us on social media to receive updates on actions you can take: posting a tweet, signing a petition, sending an email to your representative, attending a physical or virtual meet-up, and more.

4) Support us

Stand up to defend democracy by supporting us financially. Donate to help Defend Democracy: holding countries and institutions responsible for defending our democracies against foreign, domestic and technological threats; speaking up to Big Tech; growing communities of democracy defenders; convening decision-makers; defending our democratic values, institutions and societies. Chip in today to help defend democracy!

Defend Democracy has the ‘ANBI status‘ which means that your donations to us are tax-deductible in the Netherlands. See below.

Additional information for Dutch supporters

In Nederland bestaan er financieel aantrekkelijke manieren waarop u ons kunt steunen:

 • Met een periodieke schenking maakt u uw gift aan Defend Democracy volledig fiscaal aftrekbaar voor de Nederlandse belasting. Dit doet u door uw periodieke schenking met een minimale looptijd van vijf jaar in een notariële akte vast te leggen. De hoogte van uw schenking of de hoogte van uw inkomen maakt geen verschil: uw gift aan ons is 100% fiscaal aftrekbaar. Bovendien kunt u ervoor kiezen om ook het belastingvoordeel als gevolg van de periodieke schenking ten goede te laten komen aan Defend Democracy waardoor u ons nog meer steunt.
 • Ook giften gedaan door een bedrijf of organisatie zijn fiscaal aftrekbaar voor de Nederlandse vennootschapsbelasting. De aftrek bedraagt ten hoogste 50% van de winst met een maximum van €100.000 (artikel 16 wet vennootschapsbelasting).
 • Ook na uw overlijden kunt u democratie en het werk van Defend Democracy steunen:
  • U kunt in uw testament een legaat voor Defend Democracy opnemen. Meestal gaat dit om een geldbedrag, maar u kunt ook een huis of andere waardevolle (on)roerende goederen aan Defend Democracy nalaten.
  • Een andere manier om na uw overlijden het werk van Defend Democracy te steunen, is door Defend Democracy in uw testament als erfgenaam (of één van de erfgenamen) te benoemen. Uw nalatenschap wordt dan onder Defend Democracy en de andere erfgenamen verdeeld in de percentages zoals in uw testament aangegeven. Goede doelen zijn in Nederland volledig vrijgesteld van erfbelasting. Dit betekent dat het volledige geldbedrag dat u via uw testament nalaat aan Defend Democracy ten goede komt aan onze organisatie.

ANBI transparantie

 • Defend Democracy is in Nederland geregistreerd als Stichting Defend Democracy.
 • Onze activiteiten dienen een algemeen belang, namelijk democratie.
 • De stichting heeft geen winstoogmerk.
 • De leden van de Raad van Toezicht worden niet betaald; ze krijgen alleen een vergoeding voor gemaakte (reis)kosten.
 • De Directie krijgt, indien voldoende inkomsten, een salaris ruim onder het maximum van de richtlijnen voor goede doelen.
 • Meer informatie over het bestuur vindt u hier.
 • We hopen nog lang en met veel succes te blijven bestaan, maar mocht de ANBI ooit worden opgeheven dan wordt alle geld dat overblijft besteed aan een ANBI met een soortgelijk doel.
 • Een overzicht van onze projecten en hun actuele status vindt u hier.
 • De hoofdlijnen van onze strategie voor 2023-2025 vindt u hier.
 • Financiële verantwoording: u vindt ons jaarverslag en jaarrekening hier.
 • Het standaardformulier publicatieplicht voor fondswervende instellingen vindt u hier.
 • KvK: 77749901
 • RSIN: 8611.25.605
 • EU Transparency Register: 656334937846-80
 • Onze Gedragscode integriteit voor Bestuur en Directie vindt u hier.