Help us defend democracy by supporting us.

At Defend Democracy we are working day and night to defend and strengthen democracy against foreign, domestic and technological threats. We can’t do this without generous support from people like you, who care about democracy.

Please consider supporting our nonpartisan work and help us defend democracy.

 • Pick the frequency of your support in the first box of the form below
 • Leave your name and email address to receive a confirmation
 • Pick or create an amount*
 • Chose your payment method
 • Accept our privacy policy to enable your payment
 • For recurring donations, tick both boxes (‘I authorise…’ and ‘I agree…’)
 • Confirm by clicking the blue ‘DONATE’ button

*For large support from donors in the United States and in 19 EU countries, it may be worth exploring how to support us tax-deductible. In the Netherlands, your donations to us can be deducted from your income tax. Find additional Dutch information below the form.

Contribute here to help defend democracy. Our work depends on you.

Amount

Want to help defend democracy with more than money? Here’s how to get involved.

Additional information for Dutch supporters

In Nederland bestaan er financieel aantrekkelijke manieren waarop u ons kunt steunen:

 • Met een periodieke schenking maakt u uw gift aan Defend Democracy volledig fiscaal aftrekbaar voor de Nederlandse belasting. Dit doet u door uw periodieke schenking met een minimale looptijd van vijf jaar in een notariële akte vast te leggen. De hoogte van uw schenking of de hoogte van uw inkomen maakt geen verschil: uw gift aan ons is 100% fiscaal aftrekbaar. Bovendien kunt u ervoor kiezen om ook het belastingvoordeel als gevolg van de periodieke schenking ten goede te laten komen aan Defend Democracy waardoor u ons nog meer steunt.
 • Ook giften gedaan door een bedrijf of organisatie zijn fiscaal aftrekbaar voor de Nederlandse vennootschapsbelasting. De aftrek bedraagt ten hoogste 50% van de winst met een maximum van €100.000 (artikel 16 wet vennootschapsbelasting).
 • Ook na uw overlijden kunt u democratie en het werk van Defend Democracy steunen:
  • U kunt in uw testament een legaat voor Defend Democracy opnemen. Meestal gaat dit om een geldbedrag, maar u kunt ook een huis of andere waardevolle (on)roerende goederen aan Defend Democracy nalaten.
  • Een andere manier om na uw overlijden het werk van Defend Democracy te steunen, is door Defend Democracy in uw testament als erfgenaam (of één van de erfgenamen) te benoemen. Uw nalatenschap wordt dan onder Defend Democracy en de andere erfgenamen verdeeld in de percentages zoals in uw testament aangegeven. Goede doelen zijn in Nederland volledig vrijgesteld van erfbelasting. Dit betekent dat het volledige geldbedrag dat u via uw testament nalaat aan Defend Democracy ten goede komt aan onze organisatie.

ANBI transparantie

 • Defend Democracy is in Nederland geregistreerd als Stichting Defend Democracy.
 • Onze activiteiten dienen een algemeen belang, namelijk democratie.
 • De stichting heeft geen winstoogmerk.
 • De leden van de Raad van Toezicht worden niet betaald; ze krijgen alleen een vergoeding voor gemaakte (reis)kosten.
 • De Directie krijgt, indien voldoende inkomsten, een salaris ruim onder het maximum van de richtlijnen voor goede doelen.
 • Meer informatie over het bestuur vindt u hier.
 • We hopen nog lang en met veel succes te blijven bestaan, maar mocht de ANBI ooit worden opgeheven dan wordt alle geld dat overblijft besteed aan een ANBI met een soortgelijk doel.
 • Een overzicht van onze projecten en hun actuele status vindt u hier.
 • De hoofdlijnen van onze strategie voor 2023-2025 vindt u hier.
 • Financiële verantwoording: u vindt ons jaarverslag en jaarrekening hier.
 • Het standaardformulier publicatieplicht voor fondswervende instellingen vindt u hier.
 • KvK: 77749901
 • RSIN: 8611.25.605
 • EU Transparency Register: 656334937846-80
 • Onze Gedragscode integriteit voor RvT en Directie vindt u hier.